آرشیو خبرها

 • مشکلات اصلی حمل و نقل استان ناشی از فعالیت سنتی، فقدان شناخت بازار، نداشتن برنامه و توجه نکردن به صادرات و واردات است ادامه مطلب...
  زمان خبر:1400/1/21 | گروه خبری: اخبار عمومی

 • ناوگان حمل و نقل کالا در استان قزوین با چالش های جدی روبروست ادامه مطلب...
  زمان خبر:1400/1/21 | گروه خبری: باری سنگین

 • صنعت حمل و نقل کالا باید به سمت هوشمند شدن برود ادامه مطلب...
  زمان خبر:1400/1/21 | گروه خبری: اخبار عمومی

 • دیدار رئیس انجمن صنفی کامیون داران استان به همراه اعضای هیات مدیره این انجمن صنفی و تعدادی از بزرگان و پیشکسوتان حمل و نقل استان با دکتر سیاهکلی مرادی نماینده مردم شریف قزوین ، البرز و آبیک در مجلس شورای اسلامی ادامه مطلب...
  زمان خبر:1400/1/21 | گروه خبری: باری سنگین

 • در استان ۱۵ هزار وانت بار وجود دارد که برای ساماندهی آنها و تفکیک فعال از غیرفعال اقدام کرده ایم ادامه مطلب...
  زمان خبر:1400/1/20 | گروه خبری: وانت بار

 • بخش حمل و نقل قزوین دارای تشکیلات منسجم و منظمی است که در کمتر استانها سابقه دارد. ادامه مطلب...
  زمان خبر:1400/1/19 | گروه خبری: اخبار عمومی

 • الزام داشتن دیپلم برای تمدید و صدور کارت هوشمند رانندگان ناوگان باری از ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ ادامه مطلب...
  زمان خبر:1400/1/18 | گروه خبری: اخبار عمومی

 • توسعه همکاری های دفتر حمل و نقل استانداری قزوین با تشکلات حمل و نقل ادامه مطلب...
  زمان خبر:1400/1/17 | گروه خبری: باری سنگین

 • دیدار با رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران استان قزوین ادامه مطلب...
  زمان خبر:1400/1/17 | گروه خبری: باری سنگین