مدیرعامل جمعیت طرفداران ایمنی راههای کشور:

خسارت ناشی از حوادث جاده ای حدود ۷ درصد تولید ناخالص ملی است

 

 به گزارش روابط عمومی کانون :

 

  مدیرعامل جمعیت طرفداران ایمنی راههای کشور گفت: خسارات ناشی از حوادث جاده ای معادل ۴ تا ۷ درصد تولید ناخالص ملی است و هرچقدر در حوزه اقتصاد کار می کنیم در این بخش هزینه می شود.

  بهروز غروی   در جلسه بررسی سوانح جاده ای که در استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: امروز دیگر سوانح از حوادث غیرقابل پیشگیری نیست و با یک مدیریت و برنامه ریزی و عزم جدی می توان از بروز آن جلوگیری کرد.

وی بیان کرد: در دهه ۹۰ بحث اساسی در برخی کشورهااین بود که آیا کیفر یک اشتباه ترافیکی باید مرگ باشد؟ لذا ضروری است با یک عزم ملی برای کاهش سوانح و مرگ و میرهای این حوزه اقدام شود.

غروی تصریح کرد: پیشگیری از حوادث در جاده ها در کنار فعالیتهای فرهنگی باید جدی گرفته شود و برای ایمن سازی راهها برنامه داشته باشیم.

 

مدیرعامل جمعیت طرفداران ایمنی راههای کشور یادآورشد: ۴ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی همه ساله در خسارات ناشی از سوانح جاده ای هزینه می شود و در واقع هر چقدر در اقتصاد فعالیت می کنیم باید در حوادث هزینه شود.

غروی گفت: ۳۰ تا ۳۵ درصد تخت های بیمارستانی و بودجه های آن در امور ایمنی هزینه می شود اما در جاهای دیگر ۲۰ درصد است.

وی اضافه کرد: در حوزه اجتماعی در یک دوره ۱۰۰ ساله بیش از ۱۰ میلیون نفر به دلیل از دست دادن سرپرست و نان آور خود به افرادی فقیر تبدیل شده اند.

غروی اظهارداشت: سهم حوادث جاده ای بین شهری حدود ۷۰ درصد است و ۴۲ درصد کشته های جاده ای را جوانان و افراد ۳۰ ساله تشکیل می دهند.

وی بیان کرد: ۲۰ درصد سوانح مربوط به برخورد خودرو با عابران است و ۴۵ درصد کشته ها را عابران و راکبان موتورسیکلت تشکیل می دهد که متاسفانه ۹ درصد تلفات جاده ای کودکان ۱۰ ساله هستند و ۱۱ درصد بین ۱۰ تا ۲۰ سال و ۲۲.۵ درصد را افراد ۲۰ تا ۳۰ سال تشکیل می دهند.

 

غروی اظهارداشت: آمارها نشان می دهد ۵۱ درصد کشته های سوانح جاده ای ناشی از ضربه وارد شدن به سر است که اگر کمربند ایمنی بسته شود این میزان کاهش خواهد یافت.

مدیرعامل جمعیت طرفداران ایمنی راههای کشور اضافه کرد: یک پروژه ایمنی را درحال اجرا داریم که در مراحل پایانی است و امیدواریم با اجرای آن بتوانیم نسبت به کاهش مرگ و میرها در جاده ها اقدام کنیم.

وی بیان کرد: ۴ میلیون نفر مصدوم و ۴۰۲ هزار نفر کشته در سوانح جاده ای تاکنون آمار نگران کننده است که این خسارت از جنگ هم بیشتر است و اگر به نابودی رسمایه های اجتماعی توجه نکنیم با چالش های جدی روبرو خواهیم شد.

 منبع : خبرگزاری مهر