سوء استفاده از کارت هوشمند راننده در هنگام صدور بارنامه

 

به گزارش روابط عمومی کانون :

بنا بر اطلاع واصله برخی از موسسات و شرکت های حمل و نقل کالا در هنگام صدور بارنامه نسبت به درج نام رانندگان به عنوان راننده دوم (کمکی) ، به صورت صوری می نمایند تا در هنگام تمدید کارت هوشمند با مشکل عدم رعایت حد نصاب کارکرد لازم رو به رو نشوند.

لازم به ذکر است مطابق تبصره 2 ماده 5 دستورالعمل صدور ، تمدید ، تعویض و لغو کارت هوشمند رانندگان برای مسافت های زیر 500 کیلومتر کارکرد تنها برای راننده اول منظور گشته و برای مسافت های بالاتر از 500 کیلومتر به تعداد رانندگان تقسیم می شود.

بدیهی است مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت موارد فوق، متوجه شرکت حمل و نقل می باشد که متعاقب آن موجبات طرح تخلف موسسات و شرکت های حمل و نقل در کمیسیون مربوطه را به همراه خواهد داشت.