کمیته ساماندهی حمل و نقل بار تهران تشکیل می شود

نشست مشترک کارگروه حمل و نقل اتاق تعاون ایران با کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای اسلامی شهر تهران برگزار و 2 دستور مصوب شد.

به گزارش روابط عمومی کانون :

نشست مشترک کارگروه حمل و نقل اتاق تعاون ایران با کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای اسلامی شهر تهران برگزار و ۲ دستور مصوب شد.

  در راستای اجرای مصوبات چهارمین جلسه کارگروه حمل و نقل اتاق تعاون ایران موضوعات حمل و نقل بار درون شهری تهران در صد و پنجمین جلسه کمیسیون حمل و نقل حمل و نقل و عمران شورای اسلامی شهر تهران به ریاست محمد علیخانی و با حضور محسن هاشمی رفسنجانی و سایر اعضای این کمیسیون همچنین اعضای کارگروه حمل و نقل بار درون شهری اتاق تعاون ایران در محل شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد.

در این نشست، پس از ارائه گزارش شهرداری تهران در خصوص عملکرد و آخرین اقدامات انجام پیرامون ساماندهی حمل و نقل بار درون شهری تهران، اعضا به بیان بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این جلسه سید رضا محمدی دبیر کمیسیون تخصصی حمل و نقل گمرک و ترانزیت اتاق تعاون ایران ضمن تشریح ساختار و ظرفیت بالای بخش تعاون به تبیین جایگاه ویژه این بخش در حمل و نقل همچنین ساماندهی بار شهری پرداخت، رییس کارگروه حمل و نقل بار درون شهری اتاق ایران آمادگی اتاق تعاون در خصوص همکاری کامل در سطوح مختلف از ارائه مشاوره تخصصی و مشارکت در اجرای امور حمل و نقل تا پذیرش کامل امور قابل واگذاری را (مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی) اعلام کرد.

وی از لزوم اخذ نظر بخش تعاون در تصمیمات متخذه سخن گفت و ضمن پیشنهاد تشکیل کمیته ای با حضور نمایندگان شورای اسلامی شهر، مدیریت شهری، اتاق تعاون و اتاق اصناف به منظور ایجاد مشارکت در ساماندهی حمل و نقل بار شهری تهران، خواستار حضور مداوم نماینده اتاق تعاون ایران در جلسات مرتبط در کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای اسلامی شهر تهران شد.

خاطرنشان می شود در این نشست، تشکیل کمیته ای متشکل از نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران، شهرداری تهران، اتاق تعاون ایران، اتاق اصناف ایران به منظور مشارکت در ساماندهی حمل و نقل بار تهران مصوب شد.

همچنین مقرر شد اختلافات ناشی از تفسیر قوانین و آئین نامه های اجرایی به صورت حقوقی در مراجع قضایی طرح و پیگیری شود.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران