به گزارش روابط عمومی انجمن :

سید جلال موسوی طی نشستی با رئیس شورای اسلامی شهر قزوین موضوعات و مسائل مربوط به بخش حمل و نقل را مورد بحث و تبادل نظر قرار ‌داد.

رئیس انجمن صنفی کامیون داران استان قزوین از لزوم همکاری و هماهنگی بیشتر مدیریت شهری با حمل و نقل جاده ای  سخن گفت وی دخالت حمل و نقل شهری در حمل و نقل جاده ای را جزء مشکلات اصلی این بخش برشمرد.

 داودی گفت : حل مشکلات حمل و نقل در گرو پیگیری جدی و مستمر تشکلات تخصصی است وی افزود نمایندگان صنوف حمل و نقل استان در کشور شناخته شده و خوش نام هستند و مسئولین و فعالین حمل و نقل استان باید نهایت بهره را از این ظرفیت ببرند.