به گزارش روابط عمومی انجمن : 

سید جلال موسوی طی نشستی با سرپرست سازمان تامین اجتماعی (شعبه ۲ قزوین) بابت برگزاری کلاس آموزشی خدمات غیر حضوری تامین اجتماعی برای پرسنل صنوف حمل و نقل استان تقدیر و تشکر بعمل آورد.

 رئیس انجمن صنفی کامیون داران استان قزوین از لزوم اطلاع رسانی بیشتر و تداوم جلسات توجیهی به منظور افزایش سطح آگاهی بخش حمل و نقل سخن گفت.

 شعبانی گفت : مسئولین و پرسنل صنوف حمل و نقل اشراف زیادی به قوانین و مقررات تامین اجتماعی دارند و آنها را جزء همکاران خود می دانیم وی آمادگی کامل خود جهت هرگونه همکاری با پرسنل و اعضای انجمن صنفی کامیون داران را اعلام نمود.