درباره ما

با توجه به اهمیت حمل و نقل در قزوین علی رغم اینکه قزوین یکی از شهرستانهای تابعه استان زنجان بود اتحادیه شرکت های تعاونی حمل و نقل استان زنجان در سال 1372 در قزوین تشکیل شد و پس از مستقل شدن استان قزوین از زنجان این اتحادیه به نام اتحادیه شرکت های تعاونی استان قزوین تغییر نام داد و علاوه بر انجام وظایف ذاتی خود که همان حمایت از تعاونی های حمل و نقل استان می باشد با تعامل با اتاق تعاون استان عهده دار کلیه امور تاسیس ، نظارت بر مجامع ، بیلان مالی ، رسیدگی به شکایات تعاونی ها و داوری شد.
برای اولین بار در کشور ، امور توزیع بارنامه جاده ای مصرفی شرکت های تعاونی حمل و نقل از سوی سازمان حمل و نقل و پایانه های جاده ای (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای فعلی) به این اتحادیه واگذار شد و با توجه به حضور چند هزار نفری رانندگان حرفه ای استان در ترکیب تعاونی های زیر مجموعه این اتحادیه به عنوان سهامدار ، در خلا موجود تشکل صنفی رانندگان عملا عهده دا وظایف صنفی رانندگان نیز شد که پس از تصویب قانون 131 کار که امکان فعالیتهای انجمنهای صنفی را فراهم آورد در سال 1377 اولین انجمن صنفی کارگری استان را با عنوان انجمن صنفی کارگری رانندگان حمل و نقل کالای جاده ای قزوین تشکیل داد و پیگیری موضوعات صنفی رانندگلن را به این انجمن محول نمود.
با تاسیس دیگر انجمن های تخصصی رانندگلان در حوزه کالا ، مسافر ، درون شهری ، برون شهری ، سبک و سنگین کانون انجمن های صنفی کارگری استان قزوین در سال 1391 آغاز به فعالیت نمود و اموراتی از قبیل آموزش، صدور ، تمدید، تعویض ، المثنی ، بازنشستگی ، ابطال برگ فعالیت(کارت هوشمند) رانندگان حرفه ای و ناوگان حمل و نقل جاده ای به این مجموعه واگذار شد و ضمن حضور در مذاکرات استانی به عنوان نماینده کارگران ایران در شورای عالی کار و مجمع جهانی کار ILO به حمایت از حقوق کارگران پرداخته شد.
حضور ژررنگ هیئت مدیره و اعضای زیرمجموعه در هیئت های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، هیئت های بدوی تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی استان و کمیته های حمل و نقل استانداری ، کمسیون تخصصی حمل و نقل ، گمرک و ترانزیت استان ، کارگروه حمل و نقل در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و جمعیت طرفداران ایمنی راههای استان و انجام توافقات نرخ حمل و نقل با تعامل با تشکلات کارفرمایی و همچنین عقد قرارداد کاری و رفاهی گروهی برای اعضا تنها بخشی از فعالیت های این مجموعه می باشد.