ارسال ایمیل

اطلاعات تماس

  • 02833340554
  • 02833551833
  • 02833568888
  • info@qazvintransport.com
  • قزوین ، نواب شمالی ، ضلع جنوب غربی میدان مادر ، کانون انجمنهای صنفی رانندگان استان قزوین
    قزوین ، نواب جنوبی ، نبش منتظری جدید، روبروی میدان خشکبار ، اتحادیه شرکتهای تعاونی حمل و نقل استان قزوین