کارگروه حمل و نقل در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی

رئیس : سارا احمدی

دبیر : سارا احمدی

اعضا : سارا احمدی، سارا احمدی

اطلاعات تماس

  • 91248133333+
  • 2833333333+
  • VebKitTeam@gmail.com
  • قزوین تعاونی رانندگان کوچه پلاک تلفن

حوزه کاری

کانون انجمنهای صنفی رانندگان استان قزوین

Business theme

حوزه کاری

کانون انجمنهای صنفی رانندگان استان قزوین

حوزه کاری

کانون انجمنهای صنفی رانندگان استان قزوین

حوزه کاری

کانون انجمنهای صنفی رانندگان استان قزوین

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تعاونی رانندگان استان قزوین میباشد