کمیته تخصصی حمل و نقل گمرک و ترانزیت اتاق تعاون استان قزوین

رئیس : سارا احمدی

دبیر : سارا احمدی

اعضا : سارا احمدی، سارا احمدی

اطلاعات تماس

  • 91248133333+
  • 2833333333+
  • VebKitTeam@gmail.com
  • قزوین تعاونی رانندگان کوچه پلاک تلفن

حوزه کاری

کانون انجمنهای صنفی رانندگان استان قزوین

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تعاونی رانندگان استان قزوین میباشد