مسائل رانندگان استان به اطلاع استاندار قزوین و معاونین وی رسید.

به گزارش روابط عمومی کانون : 

🔴 استاندار قزوین با حضور معاونین خود در نشستی با روسای تشکلات عالی کارگری استان ضمن تبریک روز  جهانی کارگر مسائل و مشکلات جامعه کارگری استان را مورد نقد و بررسی قرار داد و دستورات لازم جهت پیگیری آنها را صادر نمود.

 

🔴 علی اکبر سیارمه با بیان مشکلات و مسائل رانندگان ، موضوع از عدم افزایش کرایه حمل و نقل درون شهری قزوین ( بویژه وانت بارها ) همانند ناوگان برون شهری و سایر استان ها انتقاد کرد.

 

🔴 رئیس کانون کارگری رانندگان استان قزوین خوستار رسیدگی به موقع فنی و تخصصی به مسائل مشکلات رانندگان قبل از ایجاد نارضایتی و بحرانی شدن آن شد.