گزارش تخلف شرکت های  حمل و نقل

به گزارش روابط عمومی کانون :

🔴 اخذ کارمزد از محل کرایه متعلق به راننده

 

🔴 به استحضار می رساند شاخص تعیین شده ( در به روزرسانی نرخ حمل کالا بر اساس تن بر کیلومتر ) خالص دریافتی راننده بوده و تمام هزینه‌ها از جمله عوارض دولتی ، کارمزد شرکت های حمل و نقل و .... باید به نرخ مذکور اضافه شود.

 

🔴 ولی شرکت های حمل و نقل کارمزد خود را از محل کرایه متعلق به راننده کسر می‌کنند.