پیگیری اولویت قرار دادن واکسن کرونا برای رانندگان

به گزارش روابط عمومی انجمن : 

🔴 جواد حق لطفی / مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین در راستای پیگیری تقاضای سید جلال موسوی/ رئیس انجمن کامیون داران استان قزوین مبنی بر در اولویت قرار دادن دریافت واکسن کرونا برای رانندگان ، طی درخواستی از دکتر نامدار / رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی - درمانی استان قزوین خواستار در اولویت قرار دادن رانندگان جهت دریافت واکسن کرونا شد.