احدچگینی رئیس کمیسیون حمل و نقل و امور زیربنایی شورای اسلامی شهر قزوین نتایج کمیسیون متبوع خود را تشریح کرد:

 

به گزارش روابط عمومی کانون:

 لایحه شهرداری درباره درخواست رانندگان شبکه تاکسی بی سیم 133 مورد بررسی قرارگرفت و درقالب این موضوع، نرخ شهریه ورودی این رانندگان از ۱۵ درصد به ۷ درصد کاهش و مورد تصویب کمیسیون قرار گرفت.

 

 در این جلسه نسبت به راه اندازی شبکه اینترنتی سفارش خودروی تاکسی مانند (اسنپ) در شهر قزوین ازسوی سازمان تاکسیرانی تاکید شد واین مهم با توجه به ضرورت پیشرفت تکنولوژی و استفاده از اینترنت در ناوگان حمل و نقل عمومی صورت گرفت.

 

 لایحه تغییر نرخ برخی مسیرها همچون مسیر خط ولیعصر، کوثر، مینودر جهت تکمیل لایحه به شهرداری ارجاع تا نظرمساعد شورای سازمان که مسولیت آن به عهده فرماندار می باشد اخذ و سپس مورد بررسی قرار گیرد.