عدم توازن در عرضه و تقاضا وانت ها

 

سید رضا محمدی رئیس هیات مدیره انجمن صنفی رانندگان وانت استان اظهار کرد :

ساماندهی حدود 15000 وانت بار در حمل و نقل درونشهری شهر های مختلف استان و 7300 وانت در شهر قزوین از سوی سازمان تاکسیرانی قزوین  را دلیل عدم توازن در عرضه و تقاضا دانست و خواستار تجدید نظر در این راستا گردید.