به گزارش روابط عمومی انجمن : 

سید جلال موسوی در جلسه ای با رئیس اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی شهرستان قزوین با تبریک سال نو به بیان مسائل جاری تشکلات صنفی پرداخت.

وی لازمه حل مشکلات این بخش را تعامل هر چه بیشتر با کلیه تشکلات صنفی و تعاونی دانست و توجه به مسائل اقتصادی فعالین حمل و نقل با همکاری بخش تعاون مطابق با مفاد اساسنامه تشکلات صنفی را خواستار شد.

 رئیس انجمن کامیون داران استان قزوین وجود اختلاف نظر فنی را در تشکلات صنفی طبیعی و جهت ارتقاء سطح این بخش مهم برشمرد و آمادگی کامل خود جهت توجه و پذیرش نظرات و انتقادات منطقی و قانونی  مسئولین کلیه دستگاه های تخصصی نظارتی و صنفی مرتبط را اعلام نمود.

 سید مجید موسوی  توجه به خرد جمعی و نزدیکی هر چه بیشتر دیدگاه دستگاه های تخصصی و نظارتی را با تشکلات صنفی را لازم دانست و خواهان ارتباط بیشتر با هیات مدیره این انجمن شد و با توجه به تاکید وزارت متبوع  در خصوص حمایت و تقویت تشکلات مردم نهاد ، آمادگی همکاری این اداره را در چارچوب قانون در  راستای تحقق اهداف عالی نظام و استفاده از ظرفیت فنی و تخصصی تشکلات صنفی اعلام نمود.