به گزارش روابط عمومی انجمن :

سید جلال موسوی در هفدهمین روز بهار ۱۴۰۰ در نشستی صمیمی با رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران استان قزوین با تبریک سال نو به بررسی مسائل روز تشکلات صنفی پرداخت.

 رئیس انجمن صنفی کامیون داران استان اصحاب رسانه را زبان گویای صنوف و آحاد جامعه معرفی نمود و بیان حقایق به دور از سیاست زدگی را لازمه فعالیت حرفه ای این قشر دانست.

آقای مرادی نیز از اهمیت صنوف حمل و نقل در کلیه جوامع سخن گفت و تاثیر گذاری کامیون داران را در کلیه فعالیت های اجتماعی و اقتصادی کشور ، غیر قابل انکار دانست.

 مدیر مسئول روزنامه کار و کارگر استان قزوین با اشاره به سابقه مثبت آقای موسوی در عرصه فعالیت های اجتماعی و صنفی ، انتخاب افراد شایسته و شناخته شده را نشانه بلوغ صنفی اعضای این تشکل بیان نمود و آمادگی کامل خود جهت پوشش خبری اقدامات انجام شده و اخبار مربوطه را اعلام نمود.