به گزارش روابط عمومی انجمن : 

  سید جلال موسوی طی نشستی با مدیر عامل سازمان ترافیک شهر قزوین ضمن تبریک سال نو مشکلات حمل و نقل و ترافیک قزوین را مورد نقد و بررسی قرار داد.

رئیس انجمن صنفی کامیون داران استان قزوین از لزوم پیش بینی پارکینگ ، بار انداز و امکانات رفاهی و بهداشتی جهت استقرار رانندگان کامیون در ورودی شهر قزوین و برخی از اصلاحات لازم در مسیر های تردد سطح شهر قزوین سخن گفت.

جهانگیری از حضور افراد توانمند ، باتجربه و مطلع در انجمن کامیون داران اظهار خوشنودی نمود و دستورات لازم جهت رسیدگی به موارد مطروحه را صادر کرد.