به گزارش روابط عمومی کانون : 

 سید جلال موسوی طی نشستی با مدیر کل تامین اجتماعی استان قزوین مسائل بیمه ای رانندگان را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد و بابت برگزاری جلسه آموزشی خدمات غیر حضوری پرسنل صنوف حمل و نقل که توسط سرپرست محترم شعبه ۲ قزوین برگزار شد ، تقدیر و تشکر بعمل آورد.

رئیس انجمن صنفی کامیون داران استان قزوین افزود حضور مدیران بومی ، با تجریه و توانمند باعث پیشرفت استان می باشد و از قصد خود جهت تشکیل کارگروه تخصصی بیمه ای این انجمن صنفی سخن گفت.

قاریان پور حضور افرادی مانند آقای موسوی که سابقه مدیریت در استان مهمی مانند بندرعباس را در کارنامه خود دارند و جزء چهره های شاخص کشوری می باشند باعث افتخار استان دانست.

وی آمادگی خود را جهت مشارکت در کارگروه های فنی و همکاری جهت اجرای برنامه های مطروحه استانی و کشوری را با رویکرد برد برد اعلام نمود.