سید جلال موسوی ضمن تشکر از آندسته از همکارانی که مشکلات بخش حمل و نقل استان و کشور را به اطلاع نمایندگان خود می رسانند ، خبر از پیگیری موارد مطروحه از طریق مسئولین عالی استان و کشور را داد.

به گزارش روابط عمومی انجمن : 

رئیس انجمن صنفی کامیون داران استان قزوین افزود: موارد ذیل مکمل سایر موضوعات در اولویت کاری انجمن قرار گرفته است و روند پیگیری و نتایج حاصله به اطلاع همکاران گرامی خواهد رسید.

 

🔸 خرابی آسفالت مسیر های قزوین – کوهین و قزوین – بوئین زهرا / آراسنج.

 

🔸 عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در عوارضی ها و لزوم راه اندازی اخذ الکترونیکی عوارض.

 

🔸         اولویت قرار دادن رانندگان جهت دریافت واکسن کرونا.